Danh sách nhà thuốc bán SODERMIX tại Tỉnh Trà Vinh

1. Thành phố Trà Vinh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
119 Lê Lợi, P3, Phường 3 Nhà thuốc Huệ Quần ⭐ 02943858838
522B Nguyễn Đáng, Phường 6 Nhà Thuốc FPT Long Châu 522B Nguyễn Đáng 18006928
205 Trần Quốc Tuấn, Phường 2 Nhà Thuốc FPT Long Châu 205 Trần Quốc Tuấn 18006928
41 Điện Biên Phủ, Phường 3 Nhà Thuốc FPT Long Châu 41 Điện Biên Phủ 18006928
76 Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 1, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam, Phường 2 Nhà thuốc An Khang 76 Nguyễn Thị Minh Khai 19001572

2. Huyện Tiểu Cần

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Quốc Lộ 60 (Kế Bên Vinaphone), Thị trấn Tiểu Cần Nhà Thuốc FPT Long Châu Quốc Lộ 60 (Kế Bên Vinaphone) 18006928
Khóm 1, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam, Thị trấn Tiểu Cần Nhà thuốc An Khang Tiểu Cần 19001572
Số 02 đường 30/4, Thị trấn Tiểu Cần Nhà thuốc Pharmacity 02 đường 30/4, Trà Vinh 18006821

3. Huyện Càng Long

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
285 Quốc Lộ 53 (Đối Diện Công An Huyện Càng Long), Thị trấn Càng Long Nhà Thuốc FPT Long Châu 285 Quốc Lộ 53 (Đối Diện Công An Huyện Càng Long) 18006928
Khóm 1, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam, Thị trấn Càng Long Nhà Thuốc An Khang Càng Long 19001572
280-282 quốc lộ 53, Thị trấn Càng Long Nhà thuốc Pharmacity 280-282 Quốc lộ 53, Trà Vinh 18006821

4. Huyện Châu Thành

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
260 Đường 2/9 (Cách Bưu Điện Huyện Châu Thành 50M), Thị trấn Châu Thành Nhà Thuốc FPT Long Châu 260 Đường 2/9 (Cách Bưu Điện Huyện Châu Thành 50M) 18006928
264 Đường 2/9, Khóm 2, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam, Thị trấn Châu Thành Nhà thuốc An Khang Thị Trấn Châu Thành 19001572

5. Huyện Cầu Ngang

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
275 Đường 3/2, Thị trấn Cầu Ngang Nhà Thuốc FPT Long Châu 275 Đường 3/2 18006928
56A, khóm Minh Thuận B, Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam, Thị trấn Cầu Ngang Nhà Thuốc An Khang Cầu Ngang 19001572

6. Huyện Duyên Hải

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
134 Đường 2/9, Nhà Thuốc FPT Long Châu 134 Đường 2/9 18006928
Khóm 1, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam, Nhà Thuốc An Khang Phường 1 19001572

7. Huyện Trà Cú

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
296 Đường 3/2, Thị trấn Trà Cú Nhà Thuốc FPT Long Châu 296 Đường 3/2 18006928
297 Đường 3/2, Khóm 4, Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam, Thị trấn Trà Cú Nhà Thuốc An Khang Trà Cú 19001572

8. Huyện Cầu Kè

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Khóm 6, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam, Thị trấn Cầu Kè Nhà thuốc An Khang Thị Trấn Cầu Kè 19001572
Loading...