Danh sách nhà thuốc bán SODERMIX tại Quận Tân Phú

1. Phường Phú Thạnh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
43 Lê Niệm Nhà thuốc Công Tâm 0907950909
2B Lê Khôi, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 2B Lê Khôi 19001572
222 Bình Long, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 222 Bình Long 19001572

2. Phường Tân Sơn Nhì

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
96 Trần Văn Ơn Nhà thuốc An Phước 2 0909041502
354 Tân Sơn Nhì Nhà thuốc Số 252 0982115441
94 Trương Vĩnh Ký Nhà thuốc Minh Hồng 0868401079
265 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 265 Tân Kỳ Tân Quý 19001572

3. Phường Tân Thành

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
55 Trần Hưng Đạo Nhà thuốc Thanh Sương 02838124434
83 Độc Lập Nhà thuốc Vi Khang 02839490551
37 Thống Nhất Nhà thuốc Bảo Tín 0902632322
325 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 325 Trương Vĩnh Ký 19001572

4. Phường Tân Quý

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
115 Tân Quý Nhà thuốc Tân Phú 2 ⭐ 0938068178
328 Tân Hương Nhà thuốc Trường Huy 0767836176
Số 365 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 365 Tân Hương 19001572
111 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 111 Gò Dầu 19001572

5. Phường Tây Thạnh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
65b Đường D9 Nhà thuốc Thiên 0938091055
148 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang Tây Thạnh 19001572
61 Nguyễn Đỗ Cung, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 61 Nguyễn Đỗ Cung 19001572

6. Phường Hiệp Tân

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
70 Cây Keo, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 70 Cây Keo 19001572

7. Phường Hòa Thạnh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
28-28A Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 28 Trịnh Đình Thảo 19001572

8. Phường Phú Thọ Hòa

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
310A Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 310A Vườn Lài 19001572
260-260A-260B Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 260A Nguyễn Sơn 19001572

9. Phường Sơn Kỳ

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
20 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 20 Bờ Bao Tân Thắng 19001572
Loading...