Danh sách nhà thuốc bán SODERMIX tại Quận Phú Nhuận

1. Phường 10

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
84/2 Trần Hữu Trang Nhà thuốc Phú Quý 0931408031
28 Đặng Văn Ngữ Nhà thuốc Viên Thành 0907035768
111 Trần Hữu Trang (Đối Diện Bãi Giữ Xe Chợ) Nhà Thuốc FPT Long Châu 111 Trần Hữu Trang (Đối Diện Bãi Giữ Xe Chợ) 18006928

2. Phường 1

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
62b Phan Xích Long Nhà thuốc Kim Tố 0971504805

3. Phường 4

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
69 Thích Quảng Đức Nhà thuốc Bảo Trân 2 0933940767

4. Phường 7

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
50 Hoa Sứ Nhà Thuốc Phúc Tâm Khang 02866743562

5. Phường 8

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
223B Nguyễn Trọng Tuyển (Đối Diện UBND) Nhà Thuốc FPT Long Châu 223B Nguyễn Trọng Tuyển (Đối Diện UBND) 18006928
223 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 223 Nguyễn Trọng Tuyển 19001572

6. Phường 11

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
295 Huỳnh Văn Bánh Nhà Thuốc FPT Long Châu 295 Huỳnh Văn Bánh 18006928

7. Phường 3

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
9 Thích Quảng Đức Nhà Thuốc FPT Long Châu 9 Thích Quảng Đức 18006928
1B Thích Quảng Đức, Phường 03, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 1B Thích Quảng Đức 19001572

8. Phường 2

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
368-93C Phan Xích Long Nhà Thuốc FPT Long Châu 368-93C Phan Xích Long 18006928

9. Phường 14

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
174G Đặng Văn Ngữ Nhà thuốc Pharmacity Dang Van Ngu 18006821

10. Phường 15

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
215 Phan Đình Phùng Nhà thuốc Pharmacity 215 Phan Đình Phùng 18006821
32 Nguyễn Văn Trỗi Nhà thuốc Pharmacity 32 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận 18006821

11. Phường 12

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
16 Trần Huy Liệu Nhà thuốc Pharmacity 16 Trần Huy Liệu, Phú Nhuận 18006821

12.

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
280 Phan Xích Long Nhà thuốc Pharmacity Phan Xích Long 18006821
32 Nguyễn Văn Đậu Nhà thuốc Pharmacity Nguyễn Văn Đậu 18006821
222 Nguyễn Trọng Tuyển Nhà thuốc Pharmacity 222 Nguyễn Trọng Tuyển 18006821
54 Nhiêu Tứ Nhà thuốc Pharmacity 54 Nhiêu Tứ 18006821
429 Phan Xích Long Nhà thuốc Pharmacity 429 Phan Xích Long 18006821
68 Thích Quảng Đức Nhà thuốc Pharmacity 68 Thích Quảng Đức 18006821
Loading...