Danh sách nhà thuốc bán SODERMIX tại Hóc Môn

1. Thị trấn Hóc Môn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
19/1 Lê Lợi Nhà Thuốc FPT Long Châu 19/1 Lê Lợi 18006928
2/6 Trưng Nữ Vương Nhà Thuốc FPT Long Châu 2/6 Trưng Nữ Vương 18006928
6/60 Trưng Nữ Vương Nhà Thuốc FPT Long Châu 6/60 Trưng Nữ Vương 18006928
1/33 Quang Trung Nhà thuốc Pharmacity PMC - 1/33 Quang Trung 18006821
44/4 Ấp Chánh 2 Nhà thuốc Pharmacity 44/4 Ấp Chánh 2, Hóc Môn 18006821

2. Xã Thới Tam Thôn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
46/1g Ấp Thới Tứ 2 Nhà thuốc Vân Khánh ⭐ 0918599668
14/2a Đặng Thúc Vịnh, Tam Đông Nhà thuốc Danh Phụng 0362689972
15/7D Đặng Thúc Vịnh, ấp Trung Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 15/7D Đặng Phúc Vịnh 19001572
604 Trịnh Thị Miếng Nhà thuốc Pharmacity 604 Trịnh Thị Miếng, Hóc Môn 18006821

3. Xã Bà Điểm

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
1/4 Phan Văn Hớn Nhà thuốc Quang Huy ⭐ 02837126497
63/3 Thái Thị Giữ Nhà Thuốc FPT Long Châu 63/3 Thái Thị Giữ 18006928
37/3 Phan Văn Hớn Nhà Thuốc FPT Long Châu 37/3 Phan Văn Hớn 18006928
3/5A ấp Trung Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang Phan Văn Hớn 19001572
52/23 Thái Thị Giữ, ấp Hậu Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang Bà Điểm 19001572
59/5A ấp Đông Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 59/5A Đông Lân 19001572
11/2 Nguyễn Ảnh Thủ Nhà thuốc Pharmacity 11/2 Nguyễn Ảnh Thủ 18006821
1/8 Thái Thị Giữ Nhà thuốc Pharmacity 1/8 Thái Thị Giữ, Hóc Môn 18006821

4. Xã Tân Xuân

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
203 Lê Thị Hà, ấp Đình Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây Hoàng Hà 0909227941
30/2A Trung Mỹ - Tân Xuân Nhà Thuốc FPT Long Châu 30/2A Trung Mỹ - Tân Xuân 18006928
2/3 Lê Thị Hà Nhà Thuốc FPT Long Châu 2/3 Lê Thị Hà 18006928
33/4B - 33/4F Ấp Mới 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 34/4F Trung Mỹ Tân Xuân 19001572

5. Xã Xuân Thới Đông

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
13/1a Trần Văn Mười Nhà thuốc Thuận Phát 0767864866
13/1A ấp Xuân Thới Đông 1, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 13/1A Xuân Thới Đông 1 19001572

6. Xã Trung Chánh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Số 52/1 Đồng Tâm Nhà thuốc Gia Huy 0385688984
119/7 Ấp Trung Chánh 1 Nhà Thuốc FPT Long Châu 119/7 Ấp Trung Chánh 1 18006928
5/1 Bùi Chu Nhà thuốc Pharmacity 5/1 Bùi Chu 18006821
167 Tô Ký Nhà thuốc Pharmacity 167 Tô Ký 18006821

7. Xã Đông Thạnh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
5/18b Đt3, Tổ 1, Ấp 6 Nhà thuốc Hương Ngọc 0907443643
69B Đặng Thúc Vịnh Nhà Thuốc FPT Long Châu 69B Đặng Thúc Vịnh 18006928

8. Xã Xuân Thới Thượng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
65 Phan Văn Hớn (Gần Chợ Đại Hải) Nhà Thuốc FPT Long Châu 65 Phan Văn Hớn (Gần Chợ Đại Hải) 18006928
119/5A Ấp 5 Nhà thuốc Pharmacity 119/5A Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 18006821

9. Xã Tân Thới Nhì

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
98/1A Lê Lợi, ấp Dân Thắng 2, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 98/1A Lê Lợi 19001572
Loading...